Predstavitev

Vizitka

Javni zavod: Festival Ljubljana
Javni zavod v angleškem jeziku: Festival Ljubljana
Sedež: Trg francoske revolucije 1
Datum ustanovitve: 11. 11. 1954
Vpis v sodni register: 10002900
Šifra dejavnosti: 90.040
Matična številka: 5053277000
ID-številka za DDV:

SI74608002

Podatki o organih javnega zavoda

Umetniški vodja in direktor Festivala Ljubljana
Darko Brlek

Svet Festivala Ljubljana
Jadranka Dakič, predsednica
Franc Slak, podpredsednik
Eva Strmljan Kreslin, Davorin Buinjac, Alenka Banovec, člani

Strokovni svet Festivala Ljubljana
Tomo Vran, predsednik
Andrej Drapal, Vesna Ovčak, člana

Festival Ljubljana je javni zavod, ustanovljen s strani Mestne občine Ljubljana. Festival Ljubljana je član Evropskega združenja festivalov EFA in Mednarodnega združenja za upodabljajočo umetnost ISPA.

The Ljubljana festival is a member of the European Festival Association (EFA) and the International Society of Performing Arts (ISPA).