Predstavitev prostorov v Križankah

S prenovo, ki jo je v prejšnjem stoletju zasnoval arhitekt Jože Plečnik, so Križanke postale priljubljeno prizorišče na prostem, kjer od aprila do oktobra potekajo predvsem glasbeni dogodki najrazličnejših zvrsti in kjer ima svoje osrednje prizorišče Ljubljanski poletni festival. Prireditveni prostori Križank, s katerimi upravlja Festival Ljubljana, so na voljo tudi za najem.

Leta 1952 so predstavniki mesta Ljubljana prosili arhitekta Jožeta Plečnika, da preoblikuje Križanke v prostor za prireditve ljubljanskega festivala.

Poletno gledališče Križank

Med dvoriščnim traktom Križank in obzidjem na Zoisovi cesti se je nekdaj razprostiral velik vrt. Bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo kdo prišel na misel, da bi ga preuredil v poletno gledališče. Idejo je uresničil Jože Plečnik ob prenovi Križank. Pri tem sta sodelovala tudi Anton Bitenc in Viktor Molka. Velik konstrukcijski dosežek, odmeven tudi zunaj naših meja, je gibljiva platnena streha, inovacija konstruktorja Miloša Marinčka.

Preddverje Križank

Prvotna odlika celotne Plečnikove prenove samostanskega kompleksa je ustvarjena z enotnostjo različnega, tako je veliki arhitekt v obnovo vpletel sagraffitno dekoracijo - renesančno tehniko risanja, ki jo je povzel po Semperju; zidove je obdelal s plastično izstopajočimi figurami, ki izhajajo češke srednjeveške umetnosti. Vsi ti elementi prenove so najbolj opazni v preddverju, kjer si je Plečnik zamislil gledališče na prostem.

Križevniška cerkev

Sedanjo cerkev je na svoje stroške pozidal deželni komtur Gvido von Starmberg med letoma 1714-15. Od prvotne gotske cerkve se "in situ" ni ohranilo nič, domneva pa se, da je t.i. Krakovska Madona del nekdanjega cerkvenega portala. Baročna cerkev je zgrajena po načrtih beneškega arhitekta Domenica Rossija. V svoji zasnovi ima obliko grškega križa in je prva tovrstna cerkev na Slovenskem. Cerkev odlikuje tudi bogata zunanjščina, vhodni del je poudarjen s pilastri in značilno valovito oblikovano strešno kupolo. Pri gradnji so sodelovali tudi domači mojstri, med temi omenimo Gregorja Mačka, ki je zasnoval tudi sedanjo Mestno hišo. Mestni muzej Ljubljana hrani originalno maketo te cerkve.

Viteška dvorana

Viteška dvorana je bila nekoč samostanski refektorij. Kot preostali del Križank so tudi celoten samostanski kompleks prenovili, ker je kazal občutne znake propadanja. Na začetku niso prav dobro vedeli, čemu naj bi bivše samostanske prostore namenili, kasneje pa so dobili funkcije, ki jih opravljajo še danes.

Peklensko dvorišče

Najbolj slikovito prizorišče v kompleksu Križank je Peklensko dvorišče. Jože Plečnik je vanj vzidal mrežo luči, ki ustvarja iluzijo zvezdnega neba. Ta element je prevzel iz lastnega oblikovnega repertoarja, saj je tako mrežo luči uporabil tudi na praškem gradu.