Klub

Splošna določila

  • Vsak član kluba ob prvem nakupu pridobi 3 % popust za vse prireditve Festivala Ljubljana.
  • Vsak član, ki z vsemi nakupi preseže 500 € pridobi 5% popust za vse prireditve Festivala Ljubljana. Vsak član, ki ob enkratnem nakupu preseže vrednost 500 € ali z vsemi opravljenimi nakupi preseže 1000 €, postane član Zlatega Kluba Festivala Ljubljana in je poleg 10 % stalnega popusta deležen še posebnih ugodnosti.
  • Ob nakupu vstopnic za prireditve Festivala Ljubljana je pred plačilom na blagajni treba predložiti osebni dokument oz. izkazati članstvo v klubu. Naknadno uveljavljanje popusta ni mogoče.
  • Članstvo v Klubu Festivala Ljubljana ni prenosljivo.
  • Članstvo v Klubu Festivala Ljubljana velja do pisnega preklica in po želji člana Kluba.
  • Festival Ljubljana se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Novi član Kluba Festivala Ljubljana s podpisom pristopne izjave dovoljuje, da izdajatelj uporablja izpolnjene podatke za potrebe obveščanja Festivala Ljubljana.
  • Festival Ljubljana si pridržuje pravico do spreminjanja Splošnih določil. Vse spremembe so javno objavljene na spletni strani www.ljubljanafestival.si. Če član kluba koristi ugodnosti članstva v Zlatem Klubu tudi po objavljenih spremembah, velja, da se z njimi strinja.